Demenz: War Ich gestern?


Claire Faber und Anina Valle Thiele

Der Welt-Alzheimertag am 21. September soll die Öffentlichkeit für das Thema „Alzheimer“ sensibilisieren. Was bedeutet eine Alzheimer-Diagnose, und wie gehen wir mit dementen Menschen um?

1336alz1

13te Edition des Memory-Walks an der Place Clairefontaine. (Foto: Wikimedia)

„Ech muss mech vu mir trennen, mäin Numm ass just e Wuert, mat deem dir mech wëllt vernennen, dee Mënsch, deen ech mol wor, ass am gaange fort ze rennen, dir braucht och net ze maachen, wéi wann der mech géift gutt kennen …“ Dieses Lied ist anders, als das, was man von Serge Tonnar kennt. Es klingt nicht heiter und frech, sondern düster. mehr lesen / lire plus