ALEXANDER McCALL SMITH: Setswana Fraepower

Alexander McCall Smith, The No.1 Ladies‘ Detective Agency, Abacus.

Fir een, dee Krimien net gäer huet, schéngt et lo eng Bicherrei ze ginn, déi engem rëm soll Freed um Liese maachen. Fënnef Tom’en vun The No.1 Ladies‘ Detective Agency, geschriwwe vum Alexander McCall Smith, si bis elo schonn erauskomm, dee leschten 2004. D’Geschichte sinn a ganz digest, kleng Kapitelen ënnerdeelt an ziele vun der Mma Ramotswe, Dammendetectivin, déi sech allerhand ëremplot mat verschwonne Männer, Kollege vun Duechteren a geheimnisvollen Dokteren. Donierwend ginn och Niewenhandlungen mat ageflecht, wéi d’Geschicht vum Mr J.L.B. Matekoni dee vun engem Mechaniksministère dreemt, vun der Mma Potokwani an hirem Weesenheem, an natierlech vum Obed Ramostwe, deen Mma Ramotswe hiren „Daddy“ nennt. Dat deet gutt wéi eng Britt un engem kalen Owend. Et schmonzelt ee méi wéi eng Kéier beim Liesen a gëtt virwetzeg gemaach op Botswana, d’Leit, d’Landschaften an d’Kultur.


Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.