Carte Blanche: Anonym, feig a falsch

RTLcarteblanchewoxxE Commentaire zu de Commentairen. Wann selbsternannt Politspezialisten op den RTL-Säiten eis d’Welt erklären, maachen si dat an der Regel mat Pseudonym. Firwat eigentlech? Eng Carte Blanche vum woxx-Journalist Richard Graf:
http://radio.rtl.lu/emissiounen/carte-blanche/767469.html


Kriteschen an onofhängege Journalismus kascht Geld - och online. Ënnerstëtzt eis! Kritischer und unabhängiger Journalismus kostet Geld - auch online. Unterstützt uns! Le journalisme critique et indépendant coûte de l’argent - en ligne également. Soutenez-nous !
Tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.